© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VYKDOMOS PROGRAMOS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS" IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
parsisiųsti MS Word formate


BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
parsisiųsti Adobe .PDF formate