VIEŠOSIOS IR ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS


VIEŠOSIOS PASLAUGOS

    Lopšelyje - darželyje "Klevelis" sudarytos sąlygos vaikų saugiam ir sveikam ugdymui. Įgyvendinami vaikų individualūs gebėjimai ir poreikiai, ugdoma vaiko saviraiška, kuriami humaniški, demokratiški vaikų ir pedagogų santykiai.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

Logopedo teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
 • kalbos sutrikimų prevencija;
 • pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
 • metodinių rekomendacijų rengimas.

Bendrosios praktikos slaugytojo teikiama pagalba ir funkcijos (pagalba teikiama nemokamai):
 • antropometrinių duomenų tyrimas ir analizė;
 • ligų ir traumų prevencija;
 • pirmos medicininės pagalbos teikimas;
 • vaikų mitybos organizavimas;
 • tinkamų sanitarinių sąlygų užtikrinimas.

PAPILDOMOS  PASLAUGOS:

 1. Muzikalūs, drąsūs, pageidaujantys tobulėti muzikos srityje, vaikai (5-7 m.), lavinami vokaliniame ansamblyje "Šypsenėlė". Užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais.
          Paslauga teikiama nemokamai.

 1. Sportinių - pramoginių šokių užsiėmimai: 3-7 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais.
          Paslauga mokama.

 1. Tekwondo sporto užsiėmimai 4 - 6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.

 2. Paslauga mokama. Anglų kalbos pamokėlės 4 - 6 m. amžiaus vaikams. Užsiėmimai vyksta pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais. Paslauga mokama

© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt