© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
"ŽVIRBLIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja:  Diana Grūdienė, Virginija Veizbonienė
Auklėtojos padėjėja: Emilija Matulevičienė

Ar lyja lietutis,
Ar šviečia saulelė.
"Žvirbliukai" kas rytą
Atskris į lopšelį.
     Čik čirik, čik čirik
     Tik neatsilik
Mes imam teptuką
Ir piešiam gėlelę,
Barškučiais pagrojam
Ir sukam ratelį.
    Čik čirik, čik čirik
     Tik neatsilik
Į viršų


"BORUŽĖLIŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Birutė Ropienė, Nijolė Slušnienė
Auklėtojos padėjėja: Iveta Makšimaitė

Mes boružės, mes taškuotos
Norim skrist ir daug žinoti
Norim žaisti ir dainuoti
Daug išmokti ir sportuoti.
Į viršų


"SKRUZDĖLIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Asta Stankaitienė, Zita Žemulienė
Auklėtojos padėjėja: Veronika Kazlauskienė

Per nuostabią vaikystės pievą
Linksmi skruzdėliukai bėga,
Visad linksmi, visad kartu,
Dainuoja šokdami ratu.
Į viršų


"PELĖDŽIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Laima Simonavičienė, Jovita Šiaulytytė
Auklėtojos padėjėja: Rasa Moreikienė

Išskleidę savo sparnelius
Linksmai plasnojam pas vaikus.
Žaidimų, pasakų išmoksim
Draugų būrelyje pašoksim.
Į viršų


"VARLIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Zita Žemgulienė, Diana Margelienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Rupeikienė

Mes varliukai - kleveliukai
Esam šaunūs, bet kvaksiukai.
Lipdom, statom ir pokštaujam,
Tačiau kartais išdykaujam.
Mokam piešti ir konstruoti,
Žaisti, šokti ir dainuoti.
Į viršų


"SPINDULĖLIŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Vijoleta Kabanova, Bronė Gabrėnienė
Auklėtojos padėjėja: Jolanta Skabickienė

Esam saulės spinduliukai,
Nors dar visiškai mažiukai.
Mokam žaisti, pramogauti,
Su visais gražiai draugauti.
Į viršų


"VOVERIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Daiva Razminienė, Dijana Lukoševičienė
Auklėtojos padėjėja: Ona Liutikė

Strykt - pastrykt kojytės.
Pliaukšt - papliaukšt delniukai.
Žaisti, šokinėti
Mėgsta voveriukai.
Į viršų


"SRAIGIUKŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Margarita Izabelė Monkevičienė, Virginija Veizbonienė
Auklėtojos padėjėja: Danutė Žvaginienė

Čiuku čiuku čiuku čiukas
Rieda mūsų garvežiukas.
Jis visai visai mažiukas
Mūsų margas traukinukas.
    Pried. Tu tu tu, tu tu tu mums visiems labai smagu
    Tu tu tu, tu tu tu mes keliaujame kartu.
Čiuku čiuku čiuku čiukai
Mes labai maži sraigiukai.
Mes keliaujame po šalį
Nešam su savim namelį.
Į viršų


"KIŠKUČIŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Nijolė Venckūnienė, Stasė Nedzveckienė
Auklėtojos padėjėja: Zoja Ivanova

Mes kiškučiai dar maži
Išdykučiai dideli.
Į "Klevelį" striksim šuoliais,
Nes čia jaučiamės šaunuoliais.
Į viršų


"DRUGELIŲ" GRUPĖ
Auklėtoja: Giedė Pašakinskienė, Birutė Diržininkienė
Auklėtojos padėjėja: Lina Martinavičienė

Jei pasuksi į darželį
Pro klevelio vartelius
Pamatysi kaip drugelis
Glaudžia mus po sparneliu.
    Kaip drugeliai kaip drugeliai
    Mes čia žaidžiame linksmai.
    Piešiam meškiną ir gėlę,
    Sekam pasakėlę.
Statom statom namelius,
Tiesiam tiesiam takelius.
Ir aikštelėj, ir pievelėj,
Patys skraidom lyg drugeliai.
    Aš kasdieną paūgėju,
    Aš kasdien labiau guvus,
    Džiaugias tėtė ir mamytė,
    Kiek žinau aš, kiek galiu.
Į viršų


"BITUČIŲ" GRUPĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė: Dalia Jonaitienė
Auklėtoja: Birutė Diržininkienė
Auklėtojos padėjėja: Genovaitė Šišova

Triūsia pievoje bitutės
Ligi pat laidos saulutės.
Po kruopelę ir po lašą
Saldų medų renka, neša.
Mes taip pat nors mažutėliai,
Bet nebūsim tinginėliai.
Į viršų


"PABALDUKŲ" GRUPĖ
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė: Eglė Mineikienė
Auklėtoja: Daiva Razminienė
Auklėtojos padėjėja: Jurgita Zajeva

Pabaldukai mes geri
Darbštūs, stiprūs ir greiti.
Jei ištiks tave bėda
Šauk pagalbos visada.
Į viršų