© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
GALERIJA
 • Bendra sporto šventė skirta Klaipėdos 760 - čiui paminėti su socialiniais partneriais lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė" - ,,Sveiki vaikai - Klaipėdos ateitis"
 • Užgavėnių linksmybės "Bėk iš kiemo žiemužėle, laukiame pavasarėlio!".
    2012 m. vasario 20 dieną lopšelyje-darželyje "Klevelis" svečiavosi draugai iš lopšelio-darželio "Žiogelis", kartu gaminosi kaukes užgavėnių šventei. Smagu buvo visiems dirbti, rinkti gražiausią kaukę, ruoštis šventei.
    Snieguotą antradienio rytą smagi muzika sukvietė visus į žiemos palydėtuves. Koridoriais šurmuliavo spalvingai apsirėdę "čigonai" su "čigonaičiais", vis ieškojo ką išmainyti ar parduoti. Visi buvo pakviesti į žiemos palydėtuves. Didelis būrys sunkiai beatpažįstamų, po kaukėmis pasislėpusių vaikų, smagiai praleido laiką šėldami su kanapiniu ir lašininiu. Nelengva buvo nugalėti lašininį, kuris vis prašė valgyti ir norėjo, kad žiema dar pabūtų. Bet lašininį nugalėjo kanapinis, taip palinkėdamas lašininiui eiti savais keliais kartu su žiema. Kojų trypimas, šmaikštūs pajuokavimai aidėjo visame lopšelyje-darželyje. Rytmetis pralėkė greitai, smagiai nuteikdamas visai dienai ir sudie palinkėdamas beišeinančiai žiemai.

 • „Gintarais nusėtas mano krantas“. Ikimokyklinio ugdymo istaigų meninio ugdymo mokytojų projektas, skirtas Klaipėdos miesto 760 metų jubiliejui.
 • Vasario 16-oji  "Klevelyje"
    Mažos širdelės didelę meilę sutalpinti gali, jei suaugę žmonės skiepija ją nuo vaikystės.
Vasario-16-oji svarbi šventė visai Lietuvai, neišskiriant pačių mažiausiųjų. Paminėti šiai svarbiai datai lopšelio-darželio "Klevelis" ugdytiniai šventiškai pasipuošę su trispalvėmis rankose rinkosi į salę.
    Auklėtojos Stasė Nedzveckienė ir Birutė Diržininkienė  papasakojo Lietuvos istorijos svarbiausius faktus. Daug mes apie ją kalbame, daug apie ją žinome, bet vėl ir vėl norime ja didžiuotis, skirti jai gražiausias dainas, deklamuoti poetų eiles, prisiminti jos istoriją, iš kartos į kartą perduodamas tradicijas, papročius ir pabūti kartu kaip viena draugiška šeima. Vyko rateliai, dainavo mergaičių ansamblis, vaikai prisiminė ką reiškia vėliavos spalvos, žaidė žaidimus. Tai, ką vaikai išgirsta imliausiu savo gyvenimo periodu, ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje, išlieka ilgam, o kitiems ir visam gyvenimui. Todėl svarbu jau darželyje puoselėti tautines vertybes, ugdyti meilę savo gimtinei. Kalba, žmonės, papročiai, žemė yra tai kas mums labai brangu ir sava.
    Būkime vieningi, branginkime ir puoselėkime tai ką turime.

 • ,,Guru guru į Kaziuko turgų"
 • Darželio gimtadienis Spalvų fėjos šalyje kovo 16 dieną.
    Visą savaitę įstaigoje vyko renginiai vaikams, skirti gimtadieniui paminėti. Smagiausios akimirkos vaikams - gimtadienio šventė salėje Spalvų fėjos šalyje. Gimtadienio tortas, fejerverkai, tai akcentai, kurie vainikavo šventę vaikams. Įstaigos gimtadienis švenčiamas pačiu gražiausiu laiku, kada bunda gamta, o puiki pavasario nuotaika beldžiasi į kiekvieno duris ir širdį.
    Direktorės Birutės Šakalinienės palinkėjimai, švelnus pavasarinių žiedų žavesys, mūsų auklėtojų Dianos Margelienės, Jūratės Didžiūnienės, Margaritos Izabelės Monkevičienės ir meninio ugdymo mokytojos  Ritos Macijauskienės sukurta šventinė aplinka sukūrė jaukią, malonią, šeimynišką nuotaiką, kurioje visiems buvo gera.


 • „Savaitė  BE PATYČIŲ – 2012“

    Lopšelyje-darželyje „Klevelis“  kovo 19-23 dienomis vyko „Savaitė  BE PATYČIŲ“. Auklėtojos siekė atkreipti visų dėmesį į neigiamas patyčių pasekmes ir skatinti draugiškumą bei toleranciją vienas kitam.
    „Savaitės BE PATYČIŲ“ metu visų grupių auklėtojos kalbėjo su ugdytiniais apie patyčias, kylančius neigiamus jausmus, tinkamą vaikų elgesį. Mažieji akcijos dalyviai žaidė draugystės žaidimus, piešė ir gamino draugams knygoms skirtukus, vaidino įvairias situacijas, stebėjo edukacinius filmukus, o savo dienos įspūdžius pavaizdavo piešiniuose. Vykusių pokalbių metu vaikai pateikė įvairių siūlymų, kaip tramdyti pykti: stebėti debesis, skaičiuoti, daug kartų sakyti „noriu būti geras“, „aš nepykstu“ ir t.t.
    Jau ikimokyklinio amžiaus vaikai žino, kaip pasireiškia patyčios. Jie mano, kad patyčios yra: kai juokiamasi, nors visai tai nejuokinga; kai iš jų atima saldainį arba žaislą; kai kitas pavydėdamas draugo stumdosi, užgaulioja negražiais žodžiais, mušasi; kai kitas prasivardžiuoja, neduoda žaislų ir t.t.
    Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Jonaitienė ir auklėtoja Birutė Diržininkienė surinko „Savaitės BE PATYČIŲ“ mintis ir darbus, organizavo vaikų knygų skirtukų parodėlę įstaigoje. Darželio atstovai - „Pabaldukų“ grupės vaikai lydimi priešmokyklinio ugdymo pedagogės Eglės Martišiutės ir auklėtojos Virginijos Veizbonienės padovanojo knygų skirtukus „Ąžuolyno“ gimnazijos abiturientams bei darželio-mokyklos „Universa Via“ trečiokams.
    „Bitučių“ grupės vaikai dalyvavo draugiškame edukaciniame renginyje miesto vaikų bibliotekoje „Pelėdžiukas“, kur susitiko su lopšelio-darželio „Žilvitis“, „Radastėlė“ vaikais. Vyko draugiški žaidimai, pokalbiai, vaikai dovanojo draugams skirtukus knygoms, o bibliotekai padovanojo savo „išleistą“ knygutę apie draugystę.
    Vyresniųjų grupių  vaikai darė ir dovanojo knygutes lopšelio vaikams. Visą savaitę vyresnieji draugai globojo mažesnius, su jais žaidė, sekė pasakas ir kt. Vaikai pastebėjo, kad jei esi pats geras ir visi aplinkui yra geri. Gerumas atsilygina gerumu.
 • AUGSIU SVEIKAS IR STIPRUS

    Mūsų įstaigos pedagogai siekia, jog sveikas gyvenimo būdas taptų vaikams įpročiu, o vėliau ir socialine norma. Nuolat giliname žinias, ieškome naujų, paprastų, bet netradicinių darbo su vaikais formų. Mes manome, sveikas vaikas – tai aktyvus, linksmas, gerai nusiteikęs, žingeidus.
    Gera sveikata savaime neateina. Tam reikia kruopštaus, sistemingo darbo, tėvų ir pedagogų bendro rūpesčio ir pavyzdžio.
    Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro specialistė Diana Butkienė supažindino priešmokyklinio ugdymo „Pabaldukų“ ir „Bitučių“ grupės vaikus su sveiko maisto piramide, kartu su vaikais aiškinosi mitybos svarbą sveikatai. Pokalbio metu vaikai sužinojo kokie yra sveiko maisto produktai, įgijo žinių apie asmens higieną, sveikatą, fizinį aktyvumą. Jie ne tik įgijo žinių, bet ir mokėsi saugoti sveikatą, suvokė, ką galima valgyti, kad augtų sveiki ir stiprūs, atliko praktines užduotis.
 • „Piemenėliai darbelin darbelin...“
    Jurginės – pavasario žalumos, žemdirbių šventė. Jurginės buvo skirtos apeigoms susijusioms su pirmaisiais pavasario darbais, ypač su gyvulių išginimu į lauką.
    Balandžio 23 dieną Lietuvoje minime Jurgines – vieną iš svarbesnių metinių žemdirbio švenčių. Jurginių rytą ūkininkai apeidavo javų laukus, prašydavo šv. Jurgį „atrakinti“ žemę, po žiemos su ypatingomis apeigomis iš tvartų išleisdavo gyvulius. Pirmą kartą išgenamus gyvulius apmušdavo arba paglostydavo jų nugaras žilvičio  su „kačiukais“ šakele, kad jie būtų sveiki ir saugūs nuo vilkų. Tai būdavo graži, linksma pavasario pradžios šventė. Kad ir kaip būtų gaila, lietuvių liaudies papročiai pamažu baigia išnykti. Norint išsaugoti mūsų protėvių palikimą, reikia puoselėti senąsias tradicijas nuo pat mažumės.
    Lopšelyje darželyje „Klevelis“ etnokultūros pedagogų grupė sukvietė įstaigos vaikus  į Jurginių šventę „Piemenėliai darbelin darbelin...“ . Šventėje dalyvavo lopšelio-darželio „Puriena“ ir „Žiogelio“ vaikai. Piemenėlis (auklėtoja M.I. Monkevičienė) ir sesutės (auklėtojos N. Venckūnienė ir D. Margelienė) supažindino susirinkus su Jurginių papročiais ir tradicijomis. Pagal senovinius papročius paaukojo žemei gabalėlį duonos, su spyna „užrakino“ vilkui dantis, spyna užkasė, o raktą paslėpė ir paskelbė žemės darbų ir ganiavos pradžią. Sesutės ir piemenėlis mokė vaikus senovinių piemenukų žaidimų, skambėjo lietuvių liaudies dainos apie ganiavą.
    Įstaigos pedagogai įsitikinę, kad vaikai galėdami patys prisiliesti prie lietuvių liaudies papročių, neliks abejingi senųjų tradicijų išsaugojimui ir puoselėjimui.
 • Motinos dienai – „Laivelis mamai“
    Motinos diena į mūsų namus ateina kartu su pavasariu, su pirmaisiais žibučių žiedais, su sodų žydėjimu, su gamtos atbudimu. Jau trečią kartą mūsų įstaigą dalyvauja Kauno menų darželio „Etiudas“ rengtame respublikiniame vaikų meno projekte Motinos dienai paminėti. Projekto tikslas – išgyventi kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną, sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui sukurti savitą dailės darbelį Mamai. Šiais metais vaikai kūrė mamai - laivelį. Gegužės 4 d. 11 val. vaikų sukurti laiveliai buvo „plukdomi“ darželio kieme laisvai pasirinktoje vietoje, vėliau laivelius  vaikai padovanojo savo mamoms.
 • „Čia aidi žingsniai amžinai jauni”
    Gegužės 15 dieną 10 valandą, lopšelio-darželio „Klevelis” organizuotas edukacinis renginys su socialiniais partneriais skirtas Klaipėdos miesto įkūrimo 760 metinėms vyko Skulptūrų parke, kurio tikslas - skiepyti meilę savo miestui Klaipėdai, suteikti vaikams žinių apie jį,  ugdyti pagarbą miesto aplinkai. Renginio iniciatorė auklėtoja-metodininkė Nijolė Venckūnienė, Skulptūrų parko direktoriaus pavaduotoja  Sondra Simanaitienė supažindino su  Klaipėdos miesto ir Skulptūrų parko įkūrimo istorijomis. 
    Renginyje dalyvavo lopšelio-darželio „Puriena” ir „Boružėlė” vaikai. Visi socialiniai partneriai parke pasirinko norimą puošti skulptūrą ir vieni kitus supažindino su skulptūros istorija. Kiekvienas dalyvaujantis renginyje vaikas pasigamino gėlę, kurią „pasodino“ parke šalia pasiriktos skulptūros. Vaikai rinkosi skulptūras simbolizuojančias draugystę, šeimą, nes ši diena – Tarptautinė šeimos diena.
 • Pažintinė kelionė į mini Zoo.
 • Pramoga Rasos šventei „Suskinsiu žolynus devynis...“
 • Edukacinis renginys „Visi į Jūros parką“ .
 • Pramoginė popietė skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai „Šypsokis vaikutį, Tau šviečia saulutė!.
 • „Apjuoskime Klaipėdos miesto piliavietę ir palikime savo pėdą"
 • Vaikų pramogos darželio kieme.

    Kol žiemužė svečiuojasi, mūsų darželio ugdytiniai nepabūgę šalčio ir sniego pramogauja darželio kieme, kur skamba vaikiškas juokas, nuoširdžios emocijos ir trykšta mažųjų žiemos sportininkų energija. Ir nebaisu kad sudrėkusios pirštinės, raudoni, vėjo nugairinti žandukai.

 • Užgavėnių linksmybės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo..."
    Antradienio rytą krentantis sniegas parodė, kad žiema trauktis dar nenori, tad žūtbūt reikėjo kviesti pavasarį. Džiaugsmo, juoko ir geros nuotaikos vasario 12 d. netrūko mūsų darželyje. Užgavėnių nuotaika vaikus lydėjo visą dieną. 

 • Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Velykų šventės proga vyko akcija „Papuoškime Velykoms Klevelį“. Vaikai nutarė puošti klevelį, kuris kiekvieną dieną prie vartų pasitinka ir palydi visus. Vaikai su auklėtojomis ir tėveliais papuošė 522 margučius, tvirtino kaspinėlius, kad būtų galima kabinti ant šakelių. Klevelis – Velykų eglutė (pagonybės laikais tikėta, kad Velykų eglutės kiaušiniai žmogui neša laimę). Puošti visiems buvo smagu. 
 • Tradicinis edukacinis renginys su socialiniais partneriais „Visus gyvulėlius sunku apsakyti...“
    Etnokultūros pedagogų grupė sukvietė vaikus  į Jurginių šventę „Visus gyvulėlius sunku apsakyti ...“ . Šventėje dalyvavo lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir „Saulutės“ mokyklos-darželio vaikai. Motinėlė (auklėtoja N. Venckūnienė), piemenėlis (auklėtoja M.I. Monkevičienė) ir sesutė (auklėtoja D. Margelienė) supažindino susirinkusius su Jurginių papročiais ir tradicijomis, skambėjo lietuvių liaudies dainos apie ganiavą, o vaikus  mokė senovinių piemenukų žaidimų, kuriuos ganant gyvulius vaikai žaisdavo laukuose. Išmoktus žaidimus vaikai žaidė lauke gryname ore. Tai graži, linksma pavasario pradžios šventė.
 • Mūsų darželio ugdytiniai tradiciškai dalyvavo respublikinėje akcijoje „Skarelė Mamai".
    Tai vaikų meno projektas Motinos dienai paminėti. Šio projekto tikslas - išgyventi vaikams kūrybos džiaugsmą netradiciškai švenčiant Motinos dieną. Kiek meilės, kiek kūrybos vaikai įdėjo į savo Mamai kuriamą skarelę. Jas kūrė ant audinio, o skarelės buvo puošiamos įvairia technika - tapomos akvarele, guašu, piešiamos flomasteriais ir kt. Vaikai savo Mamytes nudžiugino originaliomis dovanėlėmis.
 • „Varliukų" grupės vaikai dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „VAIDINIMŲ KRAITELĖ".
Jie vaidino „Tikrą pasaką apie Grybą pagyrūną" pagal K. Kubilinsko „Pagyrūnas baravykas". Vaikus ruošė auklėtoja Diana Margelienė, Zita Žemgulienė ir meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė.

 • Balandžio 17 d. Klaipėdos mieste vyko vaikų ir jaunimo festivalis "GIEST LAKŠTINGALĖLIS".
    Mūsų lopšelį-darželį jame atstovavo broliukai Paulius ir Jonas Kasparavičiai. Festivalyje broliukai  atliko dvi dainas: E. Tolvaišienės "Ežiukas" ir l.l. dainą "Dūda" (ruošė meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė")  ir tapo festivalio laureatais.

 • ,,Judėk pirmyn į sveiko miesto uostą"
    ,,Drugelių" grupė 2013 05 22 dieną dalyvavo Sveikatingumo metams skirtoje ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros su socialiniais partneriais. Smagu, kad sveikatingumo renginio metu vaikai turėjo galimybę išbandyti savo galias įvairiose sportinėse rungtyse, pabendrauti su bendraamžiais. Renginiu siekta stiprinti vaikų fizinę sveikatą, ugdyti fizinių ir dvasinių jėgų harmoniją bei suteikti vaikams džiugių emocijų. Vaikai stiprino socialinius, bendravimo kitoje aplinkoje, komandinės veiklos įgūdžius.
    Mūsų įstaiga apdovanota kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės padėkos raštu už vaikų sveikatos stiprinimą fiziniu aktyvumu.