© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
GALERIJA
Smagiai, nuotaikingai atšvęsta, tradicija jau tapusi Jurginių šventė "Visus gyvulėlius sunku apsakyti" Klaipėdos lopšelyje darželyje "Klevelis".

Jurginės - tai pavasario žalumos, žemdirbių, jaunimo ir arkliaganių šventė. Per Jurgines pirmą kartą išgenami gyvuliai į lauką. Tikėta, jog Šv. Jurgis po žiemos šalčių atrakina žemę, pasiunčia į ją lietų ir išleidžia žolę.

Pasirodžiusi šeimininkė (auklėtoja D. Margelienė) kreipėsi į Šv. Jurgį, prašydama, "saugoti ir daboti gyvulius, neskirti vilkui nei karvės, nei ėriuko", "pusmergė" (auklėtoja M.I. Monkevičienė) spyna užrakino vilkui (auklėtoja G. Pašakinskienė) nasrus, o raktą užkasė po žeme, kad gyvulių neskriaustų. Meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė ir "Pabaldukų" grupės vaikai (piemenėliai) supažindino susirinkusius svečius su Jurginių papročiais ir tradicijomis, skambėjo piemenų dainos: "Saulele, motule", "Šiu namo, šiu namo" ir kt., vaikai mokėsi senovinių piemenukų žaidimų, kuriuos ganant gyvulius vaikai žaisdavo laukuose. Kadangi visi gyvuliai buvo išginti sveiki ir sotūs, šeimininkė sukvietė visus piemenukus vaišintis namine duona ir kmynų gėrimu.

Šventėje dalyvavo lopšelio-darželio "Žiogelis", sanatorinio lopšelio-darželio "Eglutė", "Saulutės" darželio-mokyklos ir Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" vaikai. Išmoktus žaidimus vaikai su draugais žais lauke prisimindami šventę, pasakos draugams apie gyvuliukų naudą. Tai graži, linksma pavasario pradžios šventė. Lopšelio-darželio "Klevelis" direktorė Birutė Šakalinienė dalyviams įteikė padėkos raštus už aktyvų dalyvavimą, liaudies tradicijų puoselėjimą, palinkėjo auklėtojoms kūrybinės išmonės ir naujų susitikimų.

Darželio galerijose vyko foto nuotraukų paroda, kuriose vaikai su naminiais gyvuliukais. Parodoje dalyvavo darželiai iš Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos miesto. Nuo gegužės 5 dienos paroda perkelta į KPŠKC.
"Vaisiai ir daržovės stiprina mane - Sveikatingumo diena Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Klevelis.

2014 metai paskelbti Vaikų sveikatos metais," todėl mūsų įstaigoje ypač didelis dėmesys skiriamas vaikučių sveikatai. Žiemos mėnesius skyrėme vaikų judėjimui: vaikams buvo organizuojamos įvairios sporto pramogos, viktorinos su draugais iš kitų darželių.

2014 m. kovo 27 diena - vaisių ir daržovių diena. Pasakų personažai: mokytoja (E. Mineikienė), mokinukės (D. Margelienė ir M. Monkevičienė), obuoliukas (V. Veizbonienė) su kriaušyte (D. Razminienė) sukvietė visus "vaisius ir daržoves" į "Sveikatos mokyklėlę". Visą savaitę vaikai ruošėsi. Kiekviena grupė stengėsi kuo daugiau sužinoti apie pasirinkto vaisiaus ar daržovės naudą.

Vaikai gamino karūnėles, piešė vaisius ir daržoves, o spalvindami užduočių knygeles, prisiminė, kodėl reikia sveikai maitintis. Lopšelio-darželio darbuotojai, vaikų tėveliai dalinosi savo mėgstamais sveiko maisto receptais. Renginio metu vaikai pasakojo ką sužinojo, atliko namų darbus. Grįžę į grupes vaišinosi vaisių salotomis, gėrė pačių išspaustas sultis.Vasario 16-oji
"Kur pušynai tartum rūtos - Lietuva,
Kur gyvena didi žmonės - Lietuva".

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kuomet Lietuva vėl buvo įrašyta į pasaulio žemėlapius. Ši Lietuvai svarbi diena buvo iškilmingai paminėta mūsų įstaigoje.

Visą savaitę vaikai su auklėtojomis ieškojo informacijos apie Lietuvos istoriją ir ją analizavo, klausėsi auklėtojų skaitomų eilėraščių ir pasakojimų apie Tėvynę, piešė piešinius, gamino trispalves vėliavėles. Klausydami pasakų, legendų, patys sekdami, žaisdami, deklamuodami eilėraščius, dainuodami dainas vaikai pastebi gimtos kalbos skambumą, grožį. Ta proga vėl naujai atkreipėme dėmesį į vaikų pilietiškumo, tautiškumo ugdymą.

Vasario 14-ąją salėje vyko šventinis koncertas, skirtas visos įstaigos bendruomenei, kurį organizavo Dalia Jonaitienė ir Diana Margelienė. Šokti ir dainuoti mažuosius ruošė muzikos vadovė Rita Macijauskienė.

Visus susirinkusius su valstybine švente pasveikino lopšelio-darželio "Klevelis" direktorė Birutė Šakalinienė ir palinkėjo puoselėti bendrumo jausmą, kad niekada neapleistų pilietiška dvasia, pareiga, tolerancija vienas kitam. Vaikai kartu sugiedojo "Tautišką giesmę", skambias dainas keitė dar skambesni eilėraščių posmai apie Lietuvą. Gimtinė ten, kur gimei, kur gyveni, jautiesi saugus, mylimas ir laukiamas. Gimtinė tai tavo namai, kiemas, gatvė, tavo darželis.

,,Lik sveika, Kalėdų eglute..."

Trys karaliai - sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia kalėdinis laikotarpis. Tai žiemos švenčių pabaigtuvės. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena pailgėja per gaidžio žingsnį.

Lopšelyje-darželyje "Klevelis" vyko šventinis rytmetis "Trys Karaliai". Auklėtojos Jovita Šiaulytytė, Nijolė Slušnienė, Bronė Gabrėnienė ir Eglė Mineikienė  surengė teatralizuotą renginį. Trys Karaliai žaidė drauge su vaikais ir juos apdovanojo : MERKELIS - davė miros, kad metai vaikams būtų geri, BALTAZARAS - pinigėlių, kad metai turtingi būtų, o KASPARAS - iškvėpino smilkalais, kad piktosios dvasios nepultų. Vaikai papildė žinias apie Trijų Karalių šventinius papročius ir atsisveikino su eglutėmis.

  • ,,Iš močiutės skrynios"

2013-ieji paskelbti Tarmių metais. Tarmės - etninės kultūros pagrindas. Daug dėmesio tarmėms skiria ir lopšelio-darželio ,,Klevelis" pedagogai.  Įstaigos kūrybinė grupė pakvietė vykdyti projektą ,,Iš močiutės skrynios". Šio projekto tikslas supažindinti vaikus su lietuvių liaudies papročiais, buitimi, gimtosios kalbos tarmišku savitumu,  ugdoma meilę ir pagarbą gimtajam žodžiui. Vyko įstaigoje senovinių daiktų paroda. Parodoje didžiuojasi tautiniai rūbai, kuriems jau virš šimtą metų ir knyga išleista 1899 m.

Lapkričio 8 d. įstaigos etnokultūros komanda sukvietė visus į popietę. Šventės vedėjos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Dalia Jonaitienė, Eglė Mineikienė, auklėtojos Giedrė Pašakinskienė ir Diana Margelienė ragino visus nepamiršti kalbos, nesigėdyti kalbėti savo gimtąja tarme. Vaikai dainavo Žemaičių, Aukštaičių krašto dainas, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo tarmiškai, sekė pasakas be galo, sakė patarles.
Didžiuokimės savo gimtąja kalba, kalbėkime tarmiškai. Tai kiekvieno mūsų garbės reikalas.

  •    P R O J E K T A S "Kūrybiška auklėtoja"

Tai auklėtojų foto darbų paroda "O stabtelėk rudens akimirka žavinga...".

Mūsų Lietuvos gamta - tai unikalus kraštas, kuriame vienu metu galima pajausti gamtos didybę ir trapumą. 2013 m. paroda - konkursas "O stabtelėk, rudens akimirka žavinga..." norim parodyti, kaip ir kur mūsų auklėtojos mato grožį gamtoje, aplinkoje ar tiesiog jaukiame širdžiai kampelyje. Tai vienas iš daugelio būdų pasakyti sau, vaikui, kad gamta mūsų senolių, mūsų tėvų, mūsų visų buveinė, gerbkime ir saugokime ją.

  • "Žaidžia ruduo spalvotais pieštukais"

"Spalvoti pieštukai ir rudenėlis" (auklėtojos G. Pašakinskienė, D. Lukoševičienė,
D. Jonaitienė ir V. Kabanova) pakvietė vaikus rudenėjančios gamtos grožį perteikti tapant gamtoje, žaidžiant su gamtine medžiaga. Pasivaikščiojimai, žaidimai, stebėjimai gamtoje pripildo visą vaikų veiklą spalvomis, kvapais, garsais, suteikia įkvėpimo kūrybai. Juk labai sveika pabūti gryname ore, pasimėgauti erdve. Vaikai dažnai būdami gamtos aplinkoje turi galimybę ne tik  pažinti, bet ir suvokti, jog gamta yra svarbiausia žmogaus gyvenime, bet ir sveikatos šaltinis.