DARBUOTOJAI


© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS” MOKYTOJAI:

Eil. Nr.
Pedagogo vardas, pavardė
Pareigos
Telefonas,
el. pašto adresas
Išsilavinimas
Kvalifikacinė kategorija
Darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai
1.
Birutė Šakalinienė
Direktorė
(8 46) 49 49 62
(8 46 ) 38 35 70
b.sakaliniene@gmail.com
Aukštasis universitetinis,
edukologijos magistras
II vad. kv. kategorija
Auklėtoja metodininkė
Vadovauja Įstaigos strateginio,  metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. Organizuoja įstaigos darbą, užtikrina įsakymų, kitų teisės aktų ir Įstaigos nuostatų laikymąsi.
2.
Milda Kusienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
(8 46) 38 35 70 milda.k@balticum-tv.lt
Aukštasis
III vad. kv. kategorija
Vyr. auklėtoja
Organizuoja ir koordinuoja įstaigos ugdymo procesą, vykdo ugdomojo proceso priežiūrą ir analizę, atsako už metodinės veiklos organizavimą, rūpinasi pedagogų kvalifikacija.
3.
Stasė Nedzveckienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46 ) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
4.
Rita Macijauskienė
Meninio ugdymo mokytoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. muzikos mokytoja
Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, vykdo muzikinį vaikų auklėjimą, tenkina ugdytinių kūrybiškumo ir muzikinius saviraiškos poreikius, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą.
5.
Bronė Gabrėnienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą,  pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
6.
Birutė Diržininkienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises, tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
7.
Vijoleta Kabanova
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 606 37963
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
8.
Jovita Šiaulytytė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą,  pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
9.
Birutė Ropienė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
8 648 27490
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
10.
Nijolė Slušnienė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
11.
Nijolė Venckūnienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
12.
Eglė Mineikienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
(8 46 ) 38 35 70 eglemartis@gmail.com
Aukštasis
universitetinis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises, padeda vaikui pasiruošti mokyklai.
13.
Asta Stankaitienė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
8 600 44195
(8 46) 38 35 70
Aukštasis koleginis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
14.
Zita Žemgulienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8 648 10044
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
universitetinis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą,  pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
15.
Laima Simonavičienė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
8 611 72101
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
universitetinis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą,  pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
16.
Margarita Izabelė Monkevičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą,  pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
17.
Dalia Jonaitienė
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
(8 46) 38 35 70
dalia0810@gmail.
com
Aukštasis
universitetinis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises, padeda vaikui pasiruošti mokyklai.
18.
Diana Grūdienė
Ankstyvojo ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
universitetinis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
19.
Giedrė Pašakinskienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
86 45 79228
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
universitetinis
Auklėtoja metodininkė
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
20.
Diana Margelienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
universitetinis, edukologijos magistras
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
21.
Jolanta Pabarčienė
Logopedė
(8 46) 38 35 70
Aukštasis
Vyr. logopedė
Vaikų kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija.
22.
Alma Intienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8620 44151
(8 46) 38 35 70

Aukštasis
Auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises, tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
23.
Virginija Veizbonienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
(8 46) 38 35 70
Aukštasis koleginis
Vyr. auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
24.
Daiva Razminienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
8605 24205
(8 46) 38 35 70
daiva.razminienė@gmail.com

Aukštasis universitetinis. Edukologija

Socialinio darbo magistras.
Auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises,  tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.
25.
Dijana Lukoševičienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
861729240
(8 46) 38 35 70

Aukštasis
Auklėtoja
Įgyvendina ikimokyklinio ugdymo programą, saugo ir stiprina vaikų sveikatą, sistemingai stebi ir vertina vaiko pažangą, pripažįsta ir gerbia vaiko teises, tenkina ugdytinių saviraiškos poreikius.